Đề thi lịch sử tốt nghiệp THPT 2023 sai dữ kiện về Nguyễn Ái Quốc: Bộ GD&ĐT nói gì?

 

Đề thi lịch sử tốt nghiệp THPT 2023 chứa câu hỏi mâu thuẫn về dữ kiện liên quan tới Nguyễn Ái Quốc khi đối chiếu với thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn lịch sử có một câu hỏi liên quan tới Nguyễn Ái Quốc giai đoạn hoạt động ở nước ngoài. Cụ thể câu hỏi như sau:

“Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây:

A. Liên Xô

B. Phần Lan

C. Ănggôla

D. Angiêri”

Câu hỏi này là câu số 15 trong mã đề 301, câu số 22 trong mã đề 303, câu số 13 trong mã đề 305, câu số 17 trong mã đề 307…

Trong đáp án chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, câu trả lời đúng là “A. Liên Xô”.
Đề thi lịch sử tốt nghiệp THPT 2023 sai dữ kiện về Nguyễn Ái Quốc - 1Nội dung câu hỏi liên quan tới sự kiện Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn lịch sử (Ảnh: Vietnamnet)

Tuy nhiên, dữ kiện câu hỏi đối chiếu với thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh có sự sai lệch về thời gian.

Cụ thể, website Bảo tàng Hồ Chí Minh viết: “Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân khai mạc tại Cung Anđrâyépxki. Thời gian: 10/10/1923”.

Ngày 16/10, Nguyễn Ái Quốc được Hội nghị Quốc tế Nông dân bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân, trở thành một trong số 52 ủy viên của Hội đồng.

Bảo tàng Hồ Chí Minh dẫn các nguồn trích gồm: Biên bản tóm tắt Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân, Nxb. Nông thôn mới, Mátxcơva, 1924, tr.15 (bản tiếng Nga); Tạp chí Cộng sản (Việt Nam), số tháng 5-1986, tr.41-45; Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.1, tr.225-228.

Trong khi đó, câu hỏi của đề thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử lại ghi thời gian Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị Nông dân là tháng 6/1923, tức 4 tháng trước khi sự kiện này diễn ra, theo thông tin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, sách giáo khoa lịch sử 12, bài 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 ghi: “Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô để dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (10/1923) và Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924)”.

Cô N.T.H, một giáo viên dạy lịch sử THPT bày tỏ quan điểm: “Về mặt dữ kiện lịch sử, tôi cho rằng đề thi có trích dẫn từ sách giáo khoa nhưng đã lược bớt câu dẫn tới việc sai lệch nội dung. Do vậy, có thể nói đề ra sai.

Trong khuôn khổ một bài thi, câu hỏi này có thể không gây ra hiểu lầm. Các thí sinh có ôn tập chắc chắn đều biết Hội nghị Quốc tế Nông dân diễn ở tại Liên Xô nên sẽ chọn đáp án A.

Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh đề sai, mọi đáp án đều không còn ý nghĩa nữa.

Điều quan trọng là lịch sử đòi hỏi sự chính xác cao. Những nhầm lẫn về dữ liệu, sự kiện có thể dẫn tới các suy luận sai lầm khác, khiến thế hệ sau hiểu sai về quá khứ”.

Trả lời phóng viên Dân trí về vụ việc, Trưởng Ban đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Ban ra đề đang cho rà soát lại thông tin này.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *